Kardiochirurgie

Spolupracujeme s významnými výrobci zdravotnických technologií a prostředků pro komplexní terapii v oblasti kardiochirurgie. Spolupracujeme jak se zahraničními firmami, tak s lokálními firmami, tak abychom byli schopni nabídnout našim zákazníkům široké portfolio služeb a produktů.

  • Nabízíme kompletní řešení pro kliniky kardiochirurgie, zejména v oblasti speciálních produktů a inovativních řešení.