Kardiochirurgie

Spolupracujeme s významnými výrobci zdravotnických technologií a prostředků pro komplexní terapii v oblasti kardiochirurgie. Hlavní oblastí je tzv. teplá kardioplegie - systím OCS Heart od firmy TranMedics, který od roku 2020 je k dispozici v ČR.

  • Systém pro teplou kardioplegii a tzv. recovery transplanátu je unikátní koncepcí firmy TransMedics, kterou zastupujeme pro ČR a SR.