Funkční diagnostika kardiologie

V oblasti neinvazivní kardiologie a funkční diagnostiky se zaměřujeme na specifické výrobky na úrovni mezi aplikovaným výzkumem a klinickou praxí. Spolupracujeme jak s výzkumnými organizacemi, univerzitami a klinickými pracovišti. zastupujeme následující firmy:

 

Biological Signal Processing - Izraelský vynálezce a výrobce technologie vysokofrekvenčního EKG. Jde o systém zpřesňující ergometrické zátěžové vyšetření na podkladě vysokofrekvenční analýzy QRS komplexu.

 

HealthStats - moderní 24 hodinová monitorace EKG unikátní svým provedením - bez nafukovací manžety. Jde o technologii na podkladě analýzy pulsové vlny z radiální tepny. Pacient má  na zápěstí  "hodinky" se senzorem snímajícím charakter pulzové vlny, který je následnou kalkulací převeden na aktuální hodnotu tlaku. Přístroj je schválen Britskou společností pro hypertenzi jako 24 monitor TK a validován řadou studií.

 

Nuubo - neinvazivní bezdrátová monitorace EKG jak ve formě holterovského monitorování, tak ve formě online přenosu signálu až na vzdálenost 1km. Použití je zejména v oblasti sportovní medicíny a fyziologie zátěže.

  • Dynamická oblast funkční diagnostiky a neinvazivní kardiologie je nejrychleji rostoucím segmentem trhu.